Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for vold i gentagelsestilfælde

Retten i Sønderborg – 3. august 2017

Frifindelse for vold i gentagelsestilfælde

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have begået vold på et værtshus.

Retten var enig med advokat Kamp i, at klienten skulle frifindes for overtrædelse vold, da vidneforklaringerne og sagens materiale pegede i flere forskellige retninger.

Sagen kunne derfor klares med en bøde for værtshusuorden, hvilket var advokat Kamps oplæg til at starte med, ligesom Kamps klient ikke skulle sagens omkostninger.

Forsvarsadvokat Mira Tøfting

Frifundet for vold og trusler

Forsvarsadvokat Mira Tøftings klient var tiltalt for 5 forhold vedr. vold og trusler, som han delvist erkendte. Af de nægtede forhold fik advokat Mira Tøfting klienten frifundet for det ene, mens han i de to andre blev fældet af videoovervågning. Forsvarsadvokat Miratøftings klient var prøveløsladt og havde 3 måneder stående i ”sparekassen”,  men han slap alligevel med en samlet straf på 7 måneders fængsel, så han var glad! Og endnu gladere blev han, da jeg efterfølgende fik ham løsladt fra varetægtsfængslingen.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for ubetinget frakendelse af kørekortet.

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for 2 færdselsforseelser, der hver i sær ville give et “klip” i kørekortet. Anklageren i sagen mente, at klienten derudover havde to “klip” i kørekortet fra en tidligere dom. Samlet set mente anklageren, at dette skulle medføre en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient blev frifundet for den ene “klipforseelse”, ligesom retten var enig med advokat Kamp i, at de gamle “klipforseelser” fra en tidligere dom ikke kunne anvendes i denne sag, hvorfor klienten beholdt sit kørekort.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Betinget frakendelse af kørekort med promille på 1,84

Den 240217 – retten i Odense:

 

Frifindelse for vidnetrusler – retten i Odense.

Min klient var tiltalt for at have truet et vidne efter en civil retssag. Der var under sagen uenighed mellem parterne og nogle vidner om, hvad der præcist blev sagt efter sagen og hvad baggrunden for ordvekslingen var.

 

Anklageren mente at der var ført bevis for vidnetrusler og påstod 60 dages fængsel. Alle rettens medlemmer var enige med mig i, at der var en sådan usikkerhed om ordlyden af forløbet at der skete frifindelse.

 

Frifindelse for ubetinget frakendelse og alene betinget frakendelse for kørsel med en alkoholpromille på 1,84 – Retten i Odense den 18. januar 2017

 

Min klient blev fundet skyldig i at føre motordrevet køretøj med en alkoholpromille på 1,84. Anklageren nedlagde påstand om, at klienten skulle frakendelse retten til at føre motordrevet køretøj i 3 år, sådan som det er fast praksis, hvis promille er over 1,20.

 

Dommeren var enig med mig i, at der var specielle omstændigheder, således at sagen kunne afgøres med en betinget frakendelse. Klienten kunne derfor beholde kørekortet, hvilket havde stor betydning for hans læreplads.

 

Jeg anførte under sagen blandet andet, at der var tale om er specielt køretøj i form af et arbejdsredskab, der kun kunne køre ganske langsomt og at turen havde være ganske kort.

Dommeren var enig heri.

Forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen

Frifindelse i Københavns Byret

Forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersens klient var blevet bedt om at forlade en fest af en specialpatrulje fra politiet. Sjølin Pedersens klient havde ikke fået en begrundelse for bortvisningen, som han opfattede som rent chikane. Da Sjølin Pedersens klient kendte betjenten fra tidligere, så oplyste han for sjovt sin brors cpr.nr. til betjenten. Det medførte en tiltale for personelfalsk mod  Sjølin Pedersens klient for overtrædelse af straffelovens § 164, stk. 1, som han selvfølgelig blev frifundet for.

Forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen

Frifindelse ved Retten i Hillerød – Ulrik Sjølin Pedersen

Forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersens klient var tiltalt for indbrud på en skole, hvor der var fundet DNA, der sandsynligvis stammede fra Sjølin Pedersens klient på noget gaffatape, der var brugt til at dække et kamera inde på skolen.

Anklageren fortalte stolt om, at hun lige havde været på kursus i brug af DNA beviset, hvorefter hun udlagde værdien at et sådan bevis forkert i retten.

Forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen henviste til de artikler som en retsgenetiker og en dommer har skrevet om DNA beviset, og på den baggrund blev Sjølin Pedersens klient selvfølgelig frifundet.

 

Forsvarsadvokat Morten Kamp

3 frifindelser for forsvarsadvokat Morten W. Kamp

8/11-16: Frifindelse for trusler efter straffelovens § 119 og § 266 – retten i Esbjerg

Min klient var tiltalt for alvorlige trusler mod en kommunal sagsbehandler. Dommerne var enige med mig i, at udtalelsen ikke med sikkerhed kunne betragtes som en trussel om at udøve vold, men derimod alene som en fornærmelig udtalelse. Han blev herefter frifundet.

 

Den 18/11-16 – frifindelse for at have overfaldet en anden person på bopælen

Min klient var tiltalt for sammen med nogle andre at have opsøgt en person på bopælen og udøvet vold, men dommeren fulgte mine bemærkninger om, at der var opstået slagsmål mellem parterne og at dette ikke skulle medføre en straf for min klient, som derfor ikke fik hverken bøde eller kom i fængsel for episoden.

 

Den 8/12-16 – frifindelse for vold mod politimand efter straffelovens § 119, stk.1 – retten i Esbjerg

Min klient var tiltalt for vold ved at have sparket en politibetjent. Han nægtede sig skyldig. Retten var enige med mg i, at forholdet ikke kunne være foregået som beskrevet af betjenten, hvorfor klienten blev frifundet.

Forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen

Frifindelse ved retten i Næstved – kontakt Stage Advokatfirma

Efter to retsdage blev forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersens klient frifundet for at have afgivet urigtige erklæringer i forbindelse med afhøring som vidne.

Retten bemærkede i lighed med advokat Sjølin Pedersens procedure, at sagen var påstand mod påstand, og at Sjølin Pedersens klients påstand i øvrigt var delvist støttet af de undersøgelser, som politiets egne efterforskere havde foretaget.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Forsvarsadvokat Kamps klient frifundet for hjemmerøveri

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient frifundet for hjemmerøveri i Odense.

Advokat Kamps klient var tiltalt for at have stået bag et hjemmerøveri, og have været til stede i lejligheden hos en beboer, der blev udsat for et hjemmerøveri. Anklageren fra Fyns politi krævede 1 år og 6 måneders fængsel til advokat Kamps klient.

Retten i Odense var dog enige med forsvarsadvokat Morten W. Kamp i, at klienten ikke stod bag røveriet eller havde planlagt det, ligesom han ikke havde deltaget i røveriet. Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient blev derfor pure frifundet for forholdet.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Forsvarsadvokat hos Stage: Vi elsker frifindelser!

Vi elsker frifindelser 1:

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient – en dørmand fra Fredericia – var blevet anmeldt for vold af en gæst på det diskotek, hvor Cramers klient arbejdede. Sagen havde ligget død hos politiet i 1½ år indtil en politibetjent formentlig fandt sagen bag en radiator. Cramers klient vidste ikke engang, at han var blevet anmeldt før dette tidspunkt!

Politiet havde efterforskningen ikke orket at afhøre andre end gæsten, dennes kæreste og hans søstre. Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klients kollegaer, og andre gæster der… havde overværet og været del af episoden på diskoteket var aldrig blevet afhørt. Forsvarsadvokat Mikkel Cramer og klienten fandt dog frem til et par centrale vidner, og heldigvis var der en videoovervågning, der viste, en aggressiv optræden fra den gruppe som gæsten befandt sig i. Anklageren ville have Cramers klient i fængsel og påstod, at han skulle frakendes retten til at være dørmand/vagt.

En enig byret i Kolding frifandt, da Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blot havde passet sit arbejde ved at forsøge at pacificere gæsten, og da den skade som gæsten havde fået skyldtes et uheld, hvor dørmanden mistede balancen og faldt ned over gæsten

Vi elsker frifindelser 2:

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt i en sag om trafikvold, hvor forurettede var blevet slået og fået en skalle. Anklageren mente desuden at Cramers klient, forud for volden, havde kylet en parfumeflaske gennem bagruden på forurettedes bil mens de kørte ude på motorvejen!

Politiet fandt frem til forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient, da hans nummerplade var blevet noteret på gerningsstedet. Desuden havde forurettede med 100% sikkerhed udpeget Cramers klient som gerningsmanden.

Det viste sig imidlertid, at Cramers klient havde anmeldt nummerpladen for stjålen forud for episoden, og to vidner kunne bekræfte, at min klient slet ikke var kørende i den bil, som gerningsmanden havde.

Forurettedes sikre udpegning af klienten var sket hos politiet, der havde vist ham en fotomappe. Politiet havde imidlertid ikke overholdt retsplejelovens regler om fremvisning af fotomapper. Forurettede havde også udpeget Cramers klient i byretten, men forurettede valgte ikke at møde op i landsretten, da ankesagen blev behandlet.

Parfumeflasken som var blevet kylet igennem forurettedes bagrude var fundet og sikret af politiet til undersøgelse for fingeraftryk og DNA. Men politiet havde aldrig indhentet undersøgelsen.

Anklageren ville have forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient i fængsel og udvist af Danmark selv om min klient har familie, og har boet her i ca. 20 år.

Efter kort votering frifandt en enig landsret Cramers klient, da der i ankesagen ikke var ført bevis for at klienten var gerningsmanden.