Advokat Mikkel Cramer

Advokat Mikkel Cramer er din sikkerhed for, at du opnår det bedst mulige resultat i din straffesag. Mikkel Cramer har tidligere været ansat i Justitsministeriets departement. Han har tillige været chef i politiet og vicestatsadvokat i anklagemyndigheden. Cramer kender derfor om nogen “systemet” indefra – og det udnytter han fuldt ud til sine klienters fordel i sit arbejde som forsvarsadvokat. Mikkel Cramer har således særdeles stor viden om og erfaring med alle typer af straffesager, herunder udvisningssager og sager om økonomisk kriminalitet. Forsvarsadvokat Mikkel Cramer har erfaring og overblikket til at overskue selv de helt store sagskomplekser, og han har ført mange komplicerede nævningesager og opnået bemærkelsesværdige resultater. Med advokat Mikkel Cramer som din forsvarsadvokat, er du til enhver tid sikret et aktivt, engageret og offensivt forsvar, hvor blik for detaljen gør, at Cramer fanger politiet i selv den mindste procedurefejl.

Mikkel Cramer er ekspert i strafferet, dedikeret til netop din sag og går ikke på kompromis med dit forsvar. Herudover lægger advokat Mikkel Cramer stor vægt på, at du er godt informeret om sagens gang, at du er tryg, og at du har let og uformel adgang til ham under hele forløbet.

Advokat Mikkel Cramer * Mobil: +45 2272 8500 * Mail: mc@stage.as